დახმარება
დახმარება
mome.ge
Amica.ge
ონლაინ სესხი - Amica.ge
საპროცენტო განაკვეთი
თვიური
წლიური ეფექტური
5.8%
100%
პირველი სესხის მაქსიმუმი
1000 ლარი
თანხის ოდენობა
მინიმუმი
მაქსიმუმი
100 ლარი
1000 ლარი
სესხის ვადა
მინიმუმი
მაქსიმუმი
12 თვე
12 თვე
სამუშაო საათები
ორშ - პარ
შაბ - კვრ
09:00 - 18:00
10:00 - 16:00
მსესხებლის ასაკი
მინიმუმი
მაქსიმუმი
21 წელი
65 წელი
სესხის აღება
კომპანიის შესახებ
Amica გვთვაზობს 1000 ლარამდე სესხებს ფიქსირებული 12 თვით. სხვა xangrdzlivi sesxebi-სგან განსხვავებით აქ შეგვიძლია მოვითხოვოთ გრძელვადიანი სესხი თუნდაც 100 ლარიდან. გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ამ სესხით სარგებლობისთვის აუცილებელია ხელშეკრულების საფასურის გადახდა, რაც ძირი თანხის 15%-ს შეადგენს. ამიკას აქვს საკომისიოს დღიური დარიცხვა. სესხის წინსწრებით დაფარვის შემთხვევაში მომხმარებელი მხოლოდ იხდის სესხის ძირ თანხას, ხელშეკრულების საკომისიოსა და სესხის გამოყენებული დღეების პროცენტს.

მაგალითი: გვსურს, ვისესხოთ 500 ლარი 12 თვით, ამიკას შემთხვევაში: საკომისიო: 109,57 ლარი, ხელშეკრულების საფასური: 75 ლარი.

მინუსებიდან შეგვიძლია გამოვყოთ: სესხით სარგებლობის ფიქსირებული პერიოდი.
თანხის მიღების საშუალებები
საბანკო ანგარიში
საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელეფონი
მეილი
მსგავსი სესხები
500-დან 3000 ლარამდე
500-დან 3000 ლარამდე
3-დან 24 თვემდე
3-დან 12 თვემდე
50-დან 1000 ლარამდე
500-დან 3000 ლარამდე
30 დღით
3-დან 24 თვემდე