დახმარება
დახმარება
onlain sesxebi - ყველა


momentaluri sesxi - აიღე momentalurad!

ონლაინ სწრაფი სესხები საკმაოდ მოხმარებადი სერვისია საქართველოში. ამ სერვისის დანერგვის დღიდან დღემდე ბევრი რამ შეიცვალა. მათ შორის ყველაზე მეტად აღსანიშნავია ის, რომ ამ სფეროს უკვე სახელმწიფო არეგულირებს და მდგომარეობა ბევრად გაუმჯობესებულია. ახლა ონლაინ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ორი ძირითადი მიმართულებით მუშაობენ: მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სესხები. მოკლევადიანი სესხი გულისხმობს 50-დან 500 ლარამდე თანხის მიღებას ერთი თვის ვადით და ამ პერიოდის გავლის შემდეგ ის მთლიანად უნდა დავფაროთ. რაც შეეხება, გრძელვადიან სესხებს, ეს მიმართულება შედარებით განსხვავებულ სერვისს გვთავაზობს. თუ ისარგებლებთ გრძელვადიანი სესხით, შეგიძლიათ მიიღოთ 500-დან 3000 ლარამდე სესხი 24 თვის ვადით. მოკლევადიანი სესხისგან კიდევ ერთი განსხვავება ის არის, რომ სესხი უნდა დაფაროთ არა დათქმული პერიოდის გავლის შემდეგ ერთიანად, არამედ ეტაპობრივად ყოველთვიური შენატანებით. თუ რომელი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია რომელ სერვისს გვთავაზობს და რა პირობებით, შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე მომე.ჯი, სადაც თავმოყრილია საქართველოში არსებული თითქმის ყველა მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია.

საუკეთესო შემოთავაზებები:


NETCREDIT

VIVUS

1CLICK

CCLOAN

onlain sesxebi