დახმარება
დახმარება
onlain sesxebi - ყველა


momentaluri mikroebi - isesxe 15 wutshi!

ყველაზე დისტანციური, კომფორტული და სწრაფი სერვისი საბანკო ისტორიაში, ონლაინ სწრაფი სესხებია. ეს არის სერვისი, რომელიც მინიმალურ დროში გვთავაზობს 3000 ლარამდე თანხის მიღებას. ამ რაოდენობის თანხის მოთხოვნის შემთხვევაშიც კი არ გჭირდებათ თავდების წარდგენა ან დამტებითი დოკუმენტაციის მომზადება. თქვენი გადამხდელუნარიანობის განსაზღვრა ხდება საკრედიტო რეიტინგის ქულით. სერვისის სრულ მომსახურებას 10-15 წუთი სჭირდება. განაცხადს ავსებთ თავად, სადაც ჩასაწერია მარტივი ინფორმაცია თქვენ შესახებ. თანხის ლიმიტები ორ ნაწილად შეგვიძლია გავყოთ: სესხი 50-დან 500 ლარადმე და 500-დან 3000 ლარამდე. შესაბამისად, გამოიყოფა სესხის ორი კატეგორია: მოკლევადიანი და გრძელვადიანი. მოკლევადიანი სესხით სარგებლობა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ერთი თვის შემდეგ შეძლებთ მთლიანი თანხის დაბრუნებას. შესაბამისად, თანხის ლიმიტიც დაბალია და მოკლევადიანი სესხით სარგებლობისას შეგიძლიათ მიიღოთ მაქსიმუმ 500 ლარი. რაც შეეხება, გრძელვადიან სესხს, ეს მომსახურება გვთავაზობს 3000 ლარამდე თანხის ლიმიტს, რომელიც შეგვიძლია დავფაროთ ორი წლის ვადაში ეტაპობრივი შენატანებით, რომელიც განისაზღვრება ყოველთვიური გადახდებით. კომპანიების პირობები და შემოთავაზებები შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე მომე.ჯი, სადაც წარმოდგენილია საქართველოსი მოქმედი თითქმის ყველა ონლაინ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია.

საუკეთესო შემოთავაზებები:


VIVUS

1CLICK

EMMA

CREDIA

onlain sesxebi