onlain sesxebi - ყველა


ონლაინ სესხები შემცირებული საკომისიოთი

ადამიანები, როგორც წესი, სკეპტიკურად უყურებენ ონლაინ სესხებას. მეტწილად ეს განპირობებულია მათი მაღალი საპროცენტო განაკვეთითა და კრედიტის სწრაფად დაფარვის აუცილებლობით, თუმცა ეს დღეს ასე აღარაა. საპროცენტო განაკვეთმა სახლმწიფო რეგულაცების შემდეგ მკვეთრად იკლო და მისი წლიური ეფექტური მნიშვნელობა ვერ იქნება 100%-ზე მეტი, ეს მაჩვენებელი კი შესაძლოა დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო შემცირდეს. ასევე ონლაინ შესაძლებელია გრძლევადიანი სესხების გაფორმებაც. მაგალითად, სულ რამდენიმე წუთში შეგვიძლია სახლიდან გაუსვლელად მივიღოთ რამდენიმე ათასი ლარი და დავფაროთ ეს კრედიტი 3-დან 24, 36 ან 48 თვემდე ვადაში. უმეტეს შემთხვევაში ასევე მოქმედებს საკომისიოს დღიური დარიცხვის მოდელი. ეს ფაქტი კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც სესხის წინსწრებით დაფარვას ვაპირებთ, რადგან გადავიხადოთ მხოლდო იმდენი დღის დარიცხული საკიმისიო, რადენითაც ვისარგებლეთ აღნიშნული კრედიტით.
დღეს საქართველოში ნამდვილად გვაქვს ფართო არჩევანი, თუ რომელი ონლაინ საკრედიტო ორგანიზაციის პროდუქტით ვისარგებლებთ. შერჩევის კრიტერიუმი შესაძლოა სხვადასხვა იყოს სხვადასხვა ადამიანთათვის. ზოგისთვის უმნიშვნოვანესი საპროცენტო განაკვეთია, სხვისთვის რაც შეიძლება მაღალი ლიმიტი ან სესხით სარგებლობის ხანგრძლივი პერიოდი და ა.შ.
შესაძლებლობა გვაქვს შევარჩიოთ ჩვენს პირობებს მაქსიმალურად მორგებული ვარიანტი. ამისთვის საჭიროა ონლაინ სესხები-ს კატალოგის გამოყენება, როგორიცაა, მაგალითად, მომე.ჯი. აქ ხომ ნახავთ საქართველოში არსებულ ყველა ტიპის ონლაინ სესხს. მნიშვნელოვანი მონაცემების გათვალსიწინებით, რომლებიც ჩვენს კატალოგში არსებულ ყველა სესხს პროფილში უწერიათ, თქვენ შეძლებთ შეარჩიოთ თქვენს კრიტერიუმებს მაქსიმალურად მორგებული ვარიანტი და გადაიხადოთ რაც შეიძლება ნაკლები.
რატომ უნდა გამოვიყენოთ მომე.ჯი?
1) ჩვენს საიტზე ნახავთ საქართველოში არსებულ თითქმის ყველა ონლაინ სესხს, ასევე ავტო და იპოთეკურ კრედიტებს.
2) ჩვენი ვებ გვერდის მოხმარება მაქსიმალურად სწრაფი და კომფორტულია ნებისმიერი დივაისიდან ყველაზე სუსტი ინტერნეტ შეერთების დროსაც კი.
3) საიტზე გვაქვს ონლაინ დახმარების ფორმა, რომლის გამოყენებაც შეგიძლიათ ყოველთვის, როდესაც ჩვენს საიტზე ონლაინ სესხების შერჩევის დროს რაიმე კითხვა გაგიჩნდებათ.
4) ვენი ვებ გვერდის ბლოგზე მრავლადაა სასარგებლო ინფორმაცია სწორად და მაქსიმალურად ეფექტურად სესხების შესახებ.
ჩვენთან დაკავშირება ასევე შეგიძლიათ სოციალური ქსელების, მეილისა და ტელეფონის საშუალებით.
თუ თქვენ ხართ საქართველოს მოქალაქე 20-დან 65 წლამდე, გაქვთ სტაბილური შემოსავალი და მისაღები საკრედიტო ისტორია, მაშინ თქვენ მარტივად შეძლებთ თუნდაც რამდენიმე ათასი ლარის სესხებას სახლიდან გაუსვლელად. სულ რამდენიმე წუთი და თანხა უკვე თქვენს ანგარიშზეა. შეარჩიეთ საუკეთესო შემოთავაზებები მომე.ჯი-ზე.

onlain sesxebi