დახმარება
დახმარება
onlain sesxebi - ყველა
Espreso.ge

ონლაინ სესხი - Espreso.ge

პირველი სესხის მაქსიმუმი
500 ლარი
თანხის ოდენობა
მინიმუმი
მაქსიმუმი
300 ლარი
1500 ლარი
სესხის ვადა
მინიმუმი
მაქსიმუმი
30 დღე
30 დღე
სამუშაო საათები
ორშ - პარ
შაბ - კვრ
10:00 - 18:00
არასამუშაო დრო
მსესხებლის ასაკი
მინიმუმი
მაქსიმუმი
24 წელი
55 წელი
კომპანიის შესახებ
Espreso-ზე 24-დან 55 წლამდე საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა, შეავსონ ონლაინ განაცხადი მოკლევადიან კრედიტზე და მიიღონ მასზე პასუხი სულ რაღაც 30 წუთამდე დროში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. შესაძლებლობა გვაქვს, მოვითხოვოთ 300-დან 1500 ლარამდე online sesxebi, ფიქსირებული 30 დღიანი ვადით. საჭიროების შემთხვევაში შეგვიძლია, გამოვიყენოთ კონსულტანტების დახმარება სატელეფონი საუბრის მეშვეობით ან მეილ ფორმით. განმეორებითი სესხის მოთხოვნა შეგიძლიათ ბოლო სესხის დაფარვიდან 5 სამუშაო დღის გასვლის შემდეგ.

მაგალითი: გვსურს, ვისესხოთ 500 ლარი 30 დღით, espreso-ს შემთხვევაში: პროცენტი 28 ლარი.

მინუსებიდან შეგვიძლია გამოვყოთ: სესხით სარგებლობის მოკლევადიანი პერიოდი.
თანხის მიღების საშუალებები
საბანკო ანგარიში
საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელეფონი
მეილი
თბილისის, ალ. ყაზბეგის გამზირი 24