onlain sesxebi - ყველა

მხატვარი გასაოცარ სურათებს ქმნის მხოლოდ ცეცხლის დახმარებით

გრძელდება პირველყოფილთა და XX საუკუნის სურრეალისტთა ტრადიციები. კანადელმა მხატვარმა სტივენ სპაზუკმა 14 წლის წინ შეიმუშავა უნიკალური ტექნიკა, რომელიც საშუალებას აძლევს ხატოს ცეცხლის ჭვარტლით. უმეტესად სანთელს იყენებს. არასდროს იცის რას ხატავს, ან რა გამოვა, მუშაობის პროცესში ყველაფერი ძალზედ სპონტანურად ხდება.


წყარო: onedio.ru