როგორ ავიღო სესხი?
როგორ ავიღო სესხი?
mome.ge

კონფიდენციალურობა

ჩვენ ვიყენებთ Cookies-ებს

Cookies ეს არის მცირე ზომის ფაილები, რომლებიც იგზავნება თქვენ მიერ ნანახი ინტერნეტ გვერდებიდან. ისინი იწერება თქვენს მყარ დისკზე, რათა თქვენ მიერ ნანახი გვერდის შინაარსი იყოს მაქსიმალურად მორგებული. მათი საშუალებით წვდომა ინფორმაციზე გვერდის ძიებისას ბევრად უფრო სწრაფია და გვერდების მუშაობაც უფრო მართებული. თუ არ გსურთ, რომ ისინი მოხვდნენ თქვენს კომპიუტერში (ან სხვა მოწყობილობაში), შესაძლებელია მათი ბლოკირება ან მათი გაგზავნის შეჩერება თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებიდან, ამან შესაძლოა თქვენი ბრაუზერის მუშაობაზე ან ინტერნეტ მომსახურებაზე ნეგატიურად იმოქმედოს.

ინფორმაცია, რომელიც გროვდება cookies ფაილების და მსგავსი ტექნოლოგიების დახმარებით მიზნად ისახავს მომსახურების კომფორტის ამაღლებასა და ხარისხიანი სერვისის უზრუნველყოფას. ვიყენებთ cookie ფაილებს, რათა გვაანალიზოთ ინტერნეტ გვერდის რაოდენობა, ასევე მარკეტინგული მიზნებისთვის...

შეგვიძლია გამოვიყენოთ ე. წ მესამე პირის მიერ cookie ფაილების განთავსება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მესამე პირს აქვს უფლება განათავსოს cookie ფაილი თქვენს მოწყობილობაში. ეს მოქმედება ხორციელდება ჩვენი სახელით, რათა ჩვენმა პარტნიორმა შეძლოს ჩვენი დახმარება ჩვენი გვერდის ნახვების ანალიზსა და შეფასებაში.

შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრები, რათა შეაჩეროთ ან დაბლოკოთ cookie ფაილები. ასევე შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია, თუ როდის ვაგზავნით cookie ფაილებს. გახსოვდეთ, თუ შეაჩერებთ cookie ფაილების მიღებას, შესაძლოა ამან გამოიწვიოს ბევრი ჩვენი სერვისის არასწორად მუშაობა.


1) ვებგვერდის გამოყენების მიზნებისათვის, პირის მინიმალური ასაკი უნდა წარმოადგენდეს არა ნაკლებ 18 წელს;
2) ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, განვახორციელოთ და შევიტანოთ ცვლილებები ვებ-გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციაში აღნიშნული შესწორების თაობაზე გაფრთხილების გარეშე.
3) ჩვენ გთავაზობთ დამოუკიდებელ ონლაინ სერვისს, რომლის დახმარებითაც შეძლევთ აწარმოოთ კვლევა და მოახდინოთ მესამე მხარის მიერ ჩვენს ვებგევრდზე შეთავაზებული სესხის პირობების შესახებ ინფორმაციის შედარება. ჩვენი შედარების მომსახურება უფასოა. ჩვენ მიერ არ ხდება რაიმე საკომისიოს დამატება იმ პროდუქტებზე, რომელთა შედარებასაც თქვენ ახორციელებთ.
4) გაითვალისწინეთ, ამ ვებ-გვერდზე ინფორმაცია და პროდუქციისა და მომსახურების აღწერილობა არ წარმოადგენს ფინანსური პროდუქტებისა და მომსახურების ყველა თვისებებისა და პირობების სრულ აღწერილობას და არ წარმოადგენს თქვენი სასესხო ოფციების სრულ სიას. ყურადღებით გაეცანით ფინანსური პროდუქტებისა და მომსახურების ყველა თვისებებასა და პირობებს მათ გამოყენებამდე მსესხებლის ვებ-გვერდზევე;